Passiv rygning skader vores dyr!

Tidigare har vi skrivit om hur passiv rökning dödar flera hundra tusentals människor varje år. Många är mycket medvetna om hur den passiva rökningen påverkar folk i vår närhet, men hur är det egentligen med våra djur? Om passiv rökning är en så stor hälsorisk för människor, påverkar det inte de djur som lever i hem med rökare också?

Jo, faktum är att vår husdjur kan få lika allvarliga sjukdomar som oss människor.

”Nyligen har ett antal vetenskapliga artiklar kunnat rapportera den betydande hälsorisk passiv rökning innebär för husdjur”,säger Dr. Carolynn MacAllister, veterinär på Oklahoma State University. ”Passiv rökning har associerats med cancer i munhålan och lymfom hos katter, lung- och nasal cancer hos hundar, samt lungcancer hos fåglar.” tillägger hon.

Undersökningar har kunnat visa ett samband mellan passiv rökning och en speciell form av cancer bland katter. De katter som bor i ett hem med rökare löper dubbelt so stor risk att drabbas av cancer i lymfkörtlarna. Den största delen av de katter som drabbas av cancer i munhålan bor också hos en rökare.

Anledningen till att just katter är så känsliga mot passiv rökning är deras sätt att rengöra sig på. När katterna slickar sig rena om pälsen får de i sig mer av de giftiga partiklar tobaksröken lämnar efter sig.

En studie vid Colorado State University visar också på att förekomsten av nasala tumörer är högre hos hundar som utsätts för passiv rökning, än hos de hundar som lever i en rökfri miljö.

Hundar med en längre nos löper större risk att drabbas av nasala tumörer. De cancerframkallande ämnena har en större yta att lagras på och lägger sig på slemhinnorna, för att gifterna inte ska hamna i lungorna. De hundar som drabbas av denna cancerform överlever inte längre än 12 månader.

De hundar som har en medelstor till liten nos löper istället större risk att drabbas av lungcancer. Detta beror på att deras nos inte fångar upp något av de cancerframkallande ämnena från tobaksröken innan de går ner i lungorna.

Fåglarnas andningsorgan är otroligt känsliga mot tobaksrök. Därför kan tama fåglar drabbas av lunginflammation eller i värsta fall lungcancer av passiv rökning. Områden som också kan påverkas är ögon, hud, hjärta och fertiliteten.

Men det är inte bara katter, hundar och fåglar som påverkas av passiv rökning, det finns fler djur i vår närhet som drabbas. Förutom att vi i framtiden ska föröka skydda våra djur från passiv rökning, ska vi även försöka skydda alla djur från tobaksförgiftning. Försök därför att hålla cigaretterna borta och kasta inte fimpar på marken, som djuren kan äta.

..Men det bästa hade väl varit om vi alla slutade röka helt och hållet.

Kommentarer er lukket.